KOMPETANSE

I Norge blir interiørarkitekter utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (Fakultetet for design, Studieretning interiørarkitektur og møbeldesign) og ved Universitetet i Bergen (Fakultet for Kunst Musikk Design
Møbel- og romdesign/interiørarkitektur).
Bachelor-grad oppnås ved avlagt eksamen etter tre år. Master-grad krever ytterligere to år.
Interiørarkitekter med Master kan bli medlem i Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforbund, og kan da bruke tittelen Interiørarkitekt MNIL.
(Tittelen interiørarkitekt uten betegnelsen MNIL er i seg selv ikke en beskyttet tittel.)

I Rom AS er vi én interiørarkitekt MNIL med utdannelse fra Bergen, og én arkitekt med mastergrad fra Universitet i Beograd. (Diploma, Graduate Engineer of Architecture.)
Og én Diplomøkonom BI, – en økonomisk kompetanse som er viktig bl.a. i anbudsprosesser og i styring av prosjekter.