KAPASITET

Rom AS har kapasitet til å påta seg store prosjekter. Vi er flere ansatte med kompetanse som både utfyller og overlapper hverandre, slik at våre prosjekter ikke stopper opp f.eks. ved sykdom.

I mange prosjekter samarbeider vi tett med sivilarkitekter. Vi har ulike ansvarsområder, men vi utfyller også hverandre.

Når det er snakk om ekstra store og omfattende prosjekter, samarbeider vi gjerne også med andre interiørarkitekter (kollegaer) for å få tingene unna raskt nok.

Vi har også økonomisk kompetanse, og påtar oss gjennomføring av anbudsprosesser iht. Lov om offentlige anskaffelser.
Spør oss gjerne også om andre økonomioppgaver, prosjektledelse og lignende.