1017 – Rolls-Royce Marine, NMK, Ålesund

 

Rolls-Royce Marine sitt opplæringssenter i Norsk Maritimt Kompetansesenter, Ålesund.
Rom AS har hatt designoppdrag i forbindelse med resepsjonsområdet og pauseområdene i tilknytning til undervisninglokalene.