VI KAN

hva kan vi tilby?

Rom AS tilbyr interiørarkitekttjenester til store og små prosjekter. Vi leverer helhetlige prosjekter gjennom utvikling av arealdisponering, planløsninger, planlegging av naturlig og kunstig belysning, materialer og farger, valg av løst og fast inventar og designer spesialtilpassede møbler. Vi setter sammen en faglig forankret helhet med utgangspunkt i kundens behov, ønsker og budsjett. Vi er kundens diskusjonspartner når tiltak skal prioriteres og gjennomføres.

rom- og møbeldesign

Prosjekter innenfor romdesign er det vi jobber mest med. Møbeldesign går hånd i hånd med rom og er også et viktig arbeidsområde innenfor interiørarkitektur. Vi designer møbler som kan spesialtilpasses og integreres i alle typer rom for ulike prosjekter og kunder. Dette skaper et helhetlig og gjennomført uttrykk til sluttresultatet. Et annet område vi arbeider med er messe- og utstillingsdesign, som f.eks. butikkutstillinger og messestands.

hvorfor bruke en interiørarkitekt?

Interiørarkitekter har fagkompetanse til å sette seg inn i menneskers behov og ønsker gjennom undersøkelser og analyser. Vi sikrer at rom, materialer, farger og møbler skaper en helhet i sluttresultatet, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig innenfor gitte budsjettrammer. Interiørarkitekter utvikler rom som er funksjonelle for den planlagte bruken og som er gode å oppholde seg i for brukerne. Rominndeling, dimensjonering, farge- og materialvalg og belysning er alle viktige faktorer som bidrar til å gjøre rommet optimalt i bruk og mest mulig verdt ved eventuelt salg eller utleie.

I tillegg finnes også økonomiske argumenter for hvorfor en bør kjøpe hjelp fra fagfolk til interiørplanlegging. Alle prosjekter har et budsjett. Om det så er stort eller lite, vil et budsjett aldri være romslig. Vår jobb er å få mest mulig ut av budsjettet og skape et helhetlig resultat og opplevd kvalitet for kunden. Vi har opparbeidet erfaring om hvor det er gunstig å bruke penger, og hvor en med fordel kan spare penger. Det er sluttresultatet og helheten, “det gode rom”, som er vår referanse, fremfor hvilke møbler og andre produkter som velges. Å spare penger ved å velge billigste alternativ, kan i mange tilfeller bli en kortvarig og lite optimal løsning. Det er derfor viktig at de økonomiske rammene er kjent og omdiskutert allerede i starten av et prosjekt. Alle som skal bygge eller renovere har et forhold til totalkostnader for et prosjekt, og gjerne pris per kvadratmeter for en bolig eller leiekostnader per kvadratmeter for et kontorareal. Vi kan bidra til at arealet blir mest mulig effektivt utnyttet, og at en ikke bygger eller leier svinn i form av areal som ikke blir brukt.

Les mer om hvorfor det lønner seg å bruke en interiørarkitekt HER.