NORWAY PELAGIC AS

kontor

Norway Pelagic AS flyttet i 2007 til «Telehuset» i Ålesund Sentrum. Rom AS var interiørarkitekter for prosjektet, som var en totalrenovering. I 2009 ble arealet utvidet, og vi fikk igjen tilsvarende oppdrag. Vi hadde ansvar for romplaner (lay-out), belysningsplaner, farger og materialer, møblering, design av spesialtilpassede møbler og innredning, – helt ned til de minste detaljer. Alt sammen i nært samarbeid med oppdragsgiver.
Lokalene er i ettertid overtatt av andre leietakere.