SUNNMØRE MUSEUM

museum

Sunnmøre Museum pusset opp sine publikumsområder og kontorer i 2021. Rom AS fikk det ærefulle oppdraget å planlegge ny resepsjon, kafe, butikk og pauserom i kontorfløyen. Det ble utarbeidet møblerings- og belysningsplan, material- og fargevalg og design av skranker, butikkinnredning, reoler og langbord. 

VISUALISERINGER PUBLIKUMSOMRÅDE