REKNES AS

kontor

Reknes AS flyttet inn i nye kontorlokaler på Moa i 2019. Rom AS utarbeidet forslag til innredning av resepsjon, sosial sone, gangarealer og kontor.