TØYSEKOPPEN KAFÉ

kafé

Tøysekoppen kafé på Devoldfabrikken i Langevåg ble i 2016 etablert som et tilbud spesielt rettet mot barnefamilier, og Rom AS var interiørarkitekter for prosjektet. Arbeidet inkluderte møblering, belysning, materialer og farger, samt design av møbler og innredninger produsert av lokalt snekkeri. Alt sammen i tett samarbeid med oppdragsgiver. 
Lokalene er i ettertid blitt omdisponert til annen virksomhet. 

Foto: Kristin Støylen 

Visualisering: Rom AS